Piĕ (批) iâ hô̤ lā̤ iù-giông (郵件), sê siŏh cṳ̄ng ciŏng buóh siōng gōng gì uâ siā diŏh cāi gà̤-dēng gié ké̤ṳk nè̤ng káng gì huŏng-sék.

Piĕ

Gái Káng Siŭ-gāi