Lòi-sĭ-gā (螺絲絞[1]) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lā̤ ciŏng lòi-sĭ chiŏ-chiŏ gīng gì gă-sĭ-huă.

Gáuk cṳ̄ng gì lòi-sĭ-gā

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu Siŭ-gāi

  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271.