Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-chiăng-biāng sê siŏh-cṳ̄ng guŏng-biāng, sê Hók-chiăngsiēu-siăh[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 陈春福; 兰楚文. 侨胞郭进光的“福清洋”精神. 东南网. 2019-01-06 [2019-09-15]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-09-29) (cmn). "与马来西亚许多其他华裔族群的情况不同,在这里,福清人的习俗和家乡话很完整的保留了下来,许多福清特有的食品如番薯圆、福清饼、起家糕等也能在这里找到。"