Gŏ̤-pī-dáing

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭng-gă-pŏ̤ gì siŏh-găng gŏ̤-pī-dáing

Gŏ̤-pī-dáing (㗝呸店, 羔丕店), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh cṳ̄ng gă-pĭ-dáing.