Chăng-sáik
 
Ngàng-sáik cṳ̆-lâiu
Hex #00FFFF
RGB (r, g, b) (0, 255, 255)
CMYK (c, m, y, k) * (255, 0, 0, 0)
HSV (h, s, v) (180%, 100%, 100%)
  *: Dǐk-mĭk diŏh [ 0–255 ] dâi-dŏng.

Chăng-sáik (青色, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „Chiăng-sáik“) iâ hô̤ lā̤ chăng, sê pŏ̤-diòng găh 485 gáu 500 nà̤-mīngàng-sáik.

Hók-ciŭ-uâ diē-sié, chăng-sáik ô sì-hâiu iâ sê cī ŭ-sáik.