Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


惠靈頓

惠靈頓英語: Wellington)是新西蘭其首都。惠靈頓是新西蘭其政治中心,也是新西蘭其文化名城。

歷史修改

行政單位修改

地理共氣候修改

經濟修改

文化語言修改

藝術修改

旅遊修改

教育修改

維基共享有相關檔案:惠靈頓