Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏk

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2022 nièng 06 nguŏk 25 hô̤. (sáuk-sĭng)


6 nguŏk 25 hô̤


  9 nguŏk修改


  9 nguŏk 1 hô̤Dài-uăng: Gé-ciā-cáik


  9 nguŏk 2 hô̤Uŏk-nàng: dŭk-lĭk-nĭk


  9 nguŏk 3 hô̤Dṳ̆ng-guók: Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé gī-niêng-nĭk; Dài-uăng: gŭng-ìng-cáik


  9 nguŏk 4 hô̤


  9 nguŏk 5 hô̤


  9 nguŏk 6 hô̤


  9 nguŏk 7 hô̤


  9 nguŏk 8 hô̤:guók-cié só̤-màng nĭk


  9 nguŏk 9 hô̤Dièu-siēng: Guók-kéng


  9 nguŏk 10 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gáu-sṳ̆-cáik


  9 nguŏk 11 hô̤


  9 nguŏk 12 hô̤


  9 nguŏk 13 hô̤


  9 nguŏk 14 hô̤


  9 nguŏk 15 hô̤


  9 nguŏk 16 hô̤


  9 nguŏk 17 hô̤


  9 nguŏk 18 hô̤


  9 nguŏk 19 hô̤


  9 nguŏk 20 hô̤


  9 nguŏk 21 hô̤


  9 nguŏk 22 hô̤


  9 nguŏk 23 hô̤


  9 nguŏk 24 hô̤


  9 nguŏk 25 hô̤


  9 nguŏk 26 hô̤


  9 nguŏk 27 hô̤


  9 nguŏk 28 hô̤Dài-uăng: Gáu-sṳ̆-cáik


  9 nguŏk 29 hô̤


  9 nguŏk 30 hô̤