Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/11 nguŏk

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2021 nièng 09 nguŏk 27 hô̤. (sáuk-sĭng)


9 nguŏk 27 hô̤

GNU gié-hĕk gì biĕu-cé


11 nguŏk修改


11 nguŏk 1 hô̤


11 nguŏk 2 hô̤


11 nguŏk 3 hô̤


11 nguŏk 4 hô̤


11 nguŏk 5 hô̤


11 nguŏk 6 hô̤


11 nguŏk 7 hô̤


11 nguŏk 8 hô̤Dṳ̆ng-guók: Gé-ciā-ciák


11 nguŏk 9 hô̤


11 nguŏk 10 hô̤


11 nguŏk 11 hô̤


11 nguŏk 12 hô̤


11 nguŏk 13 hô̤


11 nguŏk 14 hô̤


11 nguŏk 15 hô̤


11 nguŏk 16 hô̤


11 nguŏk 17 hô̤


11 nguŏk 18 hô̤


11 nguŏk 19 hô̤


11 nguŏk 20 hô̤Uŏk-nàng: Gáu-sṳ̆-cáik


11 nguŏk 21 hô̤


  11 nguŏk 22 hô̤


   11 nguŏk 23 hô̤


    11 nguŏk 24 hô̤


     11 nguŏk 25 hô̤


      11 nguŏk 26 hô̤


       11 nguŏk 27 hô̤


        11 nguŏk 28 hô̤


         11 nguŏk 29 hô̤


          11 nguŏk 30 hô̤