Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/11 nguŏk

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 03 nguŏk 27 hô̤. (sáuk-sĭng)

11 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

11 nguŏk duâi-dâi


11 nguŏk 1 hô̤:


11 nguŏk 2 hô̤:


11 nguŏk 3 hô̤:


11 nguŏk 4 hô̤:


11 nguŏk 5 hô̤:


11 nguŏk 6 hô̤:


11 nguŏk 7 hô̤:


11 nguŏk 8 hô̤: Dṳ̆ng-guók: Gé-ciā-ciák


11 nguŏk 9 hô̤:


11 nguŏk 10 hô̤:


11 nguŏk 11 hô̤:


11 nguŏk 12 hô̤:


11 nguŏk 13 hô̤:


11 nguŏk 14 hô̤:


11 nguŏk 15 hô̤:


11 nguŏk 16 hô̤:


11 nguŏk 17 hô̤:


11 nguŏk 18 hô̤:


11 nguŏk 19 hô̤:


11 nguŏk 20 hô̤: Uŏk-nàng: Gáu-sṳ̆-cáik


11 nguŏk 21 hô̤:


11 nguŏk 22 hô̤:


11 nguŏk 23 hô̤:


11 nguŏk 24 hô̤:


11 nguŏk 25 hô̤:


11 nguŏk 26 hô̤:


11 nguŏk 27 hô̤:


11 nguŏk 28 hô̤:


11 nguŏk 29 hô̤:


11 nguŏk 30 hô̤: