Taliban (Pŏ̤-sṳ̆-ngṳ̄: طالبان) sê sê siŏh ciáh Ĭ-sṳ̆-làng-gáu gì cū-cék, 1994 nièng iù Afghanistan nè̤ng Mohammed Omar gióng-lĭk.

Taliban gì gì