Săi-dêu câng (dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „沙堤“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Săi-dêu chŏng hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Săi-dêu câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Săi-dêu câng