Sùng-mô̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sùng-mô̤[1], sê siŏh-cṳ̄ng gŭng-dôi sāi gì mô̤, săng lā̤ cêng chiông sùng-giāng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 276.