Oconee Gông (South Carolina)

Oconee Gông (Ĭng-ngṳ̄: Oconee County) sê Mī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.

Oconee Gông
—  Gông  —
Oconee County, South Carolina
Oconee Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.oconeesc.com