Micronesia Lièng-băng
Federated States of Micronesia
Flag of the Federated States of Micronesia.svg Seal of the Federated States of Micronesia.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Micronesia Lièng-băng gì sū-câi.
Micronesia Lièng-băng gì sū-câi.
Siū-dŭ Palikir

Micronesia Lièng-băngDâi-iòng-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.