Lô-sĭ (鷺絲, Ĭng-ngṳ̄ : Heron), sê Nēu-gŏng Guáng-hìng-mŭk dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng. Cuō-iéu uăk-dâe̤ng diŏh sék-dê gĭk hó-gê̤ṳng sĕng-lìng dê.

Lô-sĭ.

Miàng-cê修改

Nguôi-hìng修改

Hŭng-buó修改

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi修改

Bō̤-hô hiêng-cáung修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Lô-sĭ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Lô-sĭ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.