Kingsbury Gông (South Dakota)

Kingsbury Gông (Ĭng-ngṳ̄: Kingsbury County) sê Mī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.

Kingsbury Gông
—  Gông  —
Kingsbury County, South Dakota
Kingsbury Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng kingsbury.sdcounties.org