Kazakh-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 130 uâng nè̤ng.

Kazakh-ngṳ̄
қазақша
Huák-nguòng guók  Kazakhstan
 Dṳ̆ng-guók
 Mùng-gū
 Ngò̤-lò̤-sṳ̆
 Kyrgyzstan
 Uzbekistan
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
130 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Kazakh-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤
Kyril cê-mō̤
Lá-dĭng cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 kk
ISO 639-2 kaz
ISO 639-3 kaz
Glottolog kaza1248
Linguasphere 44-AAB-cc
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Nguôi-buô Lièng-giék

Siŭ-gāi