Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huăng-káh (番客), cêu-sê buōng-dā̤ cū-cū buói-buói diêu diŏh Dṳ̆ng-guók, cĭ-hâiu buăng gáu bĕk gì guók-gă diêu gì nè̤ng[1]:143.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu Siŭ-gāi

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.