Vaticano

(Iù Huáng-dé-gŏng dêng-hióng lì gì)
Vaticano Siàng-guók
Status Civitatis Vaticanae
Flag of the Vatican City.svg Vatican City CoA.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Vaticano gì sū-câi.
Vaticano gì sū-câi.
Siū-dŭ Vaticano
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 0.44 km2
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Lá-dĭng-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ĕu-nguòng
GDP (mìng-ngiê siông gì) $976 uâng (2007 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $70,670(2007 nièng)
HDI 0.946(2003 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ VAT
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .va
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +379

Vaticano (Lá-dĭng-ngṳ̄: Status Civitatis Vaticanae, É-dâi-lé-ngṳ̄: Stato della Città del Vaticano) sê Nàng-ĕuguók-gă. Ciā guók-gă sê sié-gái có̤i nâung gì siŏh ciáh guók-gă, biĕng-dău dŭ ké̤ṳk É-dâi-lé‎ bău-ùi.

Lĭk-sṳ̄修改

Gū-dâi修改

Gê̤ṳng-dâi修改

Hiêng-dâi修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Gâing-ék修改