Hinggan

(Iù Hinggan-mèng dêng-hióng lì gì)

HingganDṳ̆ng-guók Nô̤i Mùng-gū Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh mèng (Aimag).

Hinggan Mèng
—  Mèng  —
兴安盟 · ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
ᠠᠢᠮᠠᠭ
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 兴安盟
 - Pĭng-ĭng Xīng’ān Méng
Mùng-gū-ngṳ̄ diōng-siā
 - Mùng-gū-ngṳ̄ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ
ᠠᠢᠮᠠᠭ
 - Kyril Хянган аймаг
 - SASM/GNC Hingɣan ayimaɣ
Hinggan Mèng găk Dṳ̆ng-guók
Hinggan Mèng
Hinggan Mèng
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Nô̤i Mùng-gū
Miêng-cék
 - Sū-iū 59,806 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Sū-iū 1,613,250 nè̤ng
Uōng-câng www.xam.gov.cn