Dâi-hĭng-ăng-liāng (dê-kṳ̆)

(Iù Dâi-hĭng-ăng-liāng Dê-kṳ̆ dêng-hióng lì gì)

Dâi-hĭng-ăng-liāngDṳ̆ng-guók Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng-sēng â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.