Bī-dáik, Hâiu Cṳ̆

Bī-dáik, Hâiu Cṳ̆ (彼得後書, dōi-siā: 2Bd.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤ 修改

Nguôi-buô lièng-giék 修改