「Cṳ̆-niòng-giāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
[[Image:Snow Globe girl.jpg|thumb|200px|Cṳ̆Siŏh ciéh cṳ̆-niòng-giāng lā̤ káng ĭ gì káh-dièu-nó̤h|right]]
'''Cṳ̆-niòng-giāng''' (諸娘囝) sê [[dùng-nièng]] hĕ̤k [[chĭng-siéu-nièng]] nièng-lìng găi-dâung gì [[nṳ̄-gái]], iâ â̤-sāi bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nṳ̄-gái.