「Cṳ̆-niòng-giāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
==Ìng-kēu tūng-gié==
2004 nièng, cuòng sié-gái ô chiĕu-guó 10 é gá cṳ̆-niòng-giāng. Tŭng-guó dó̤i iù 18 sié-gī gáu dăng gì [[ìng-lôi]] séng bī-liê guăng-chák dáik diŏh giék-lâung, muōi 1050 ciéh [[dòng-buŏ-giāng]] chók-sié, cêu ô 1000 ciéh cṳ̆-niòng-giāng chók-sié. Cṳ̆-niòng-giāng sêu [[gáu-ṳ̆k]] gì gĭ-huôi bī dòng-buŏ-giāng â ciēu nék-giāng, diē [[siēu-hŏk]] gâe̤ng [[dṳ̆ng-hŏk]] gì nàng nṳ̄ bī-liê hŭng-biék sê 74%:70% gâe̤ng 65%:59%. Bók-guó gĭng-guó sié-gái gáuk-guók gì nū-lĭk, cê̤ṳ 1990 nièng kăi-sṳ̄ ciā gĭ-huôi gì mâ̤-bìng-dēng ī-gĭng mâing-mâing gēng-ciēu.
 
==Ùng-hŏk==
Cêng sâ̤ siēu-suók dŭ sê iù nṳ̄ cuō-gáe̤k gì cṳ̆-niòng-giāng sì-dâi siā kī. Bī-lâung [[Cēng Ái]] (''Jane Eyre'') có̤-sá̤ sèng-hâiu sêu cêng kŏ̤-ngiŏk, «[[Ciéng-cĕng gâe̤ng Huò-bìng]]» (''War and Peace'') diē-sié gì Nā-tá-să (''Natasha'') gì hŭng-hó cìng-gāng. Iâ ô siēu-suók mièu-siā sìng-nièng [[nàng-gái]] dó̤i cṳ̆-niòng-giāng gì [[ái-cìng]], chiông «[[Lò̤-lì-tá]]» (''Lolita'').
 
[[Category:Sĕng-lī]]