「Gê̤ṳng-huò-dōng (Mī-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
| seats8 = {{composition bar|9|91|hex={{Republican Party (US)/meta/color}}}}
| website = {{url|www.gop.com}}
| country = -kokguók
}}
'''Gê̤ṳng-huò-dōng''' (共和黨, {{lang-en|Republican Party}}) sê [[Mī-guók]] gì siŏh ciáh céng-dōng, iâ sê Mī-guók có̤i duâi gì 2 ciáh céng-dōng cĭ ék (gó ô siŏh ciáh sê [[Mìng-ciō-dōng (Mī-guók)|Mìng-ciō-dōng]]). 1854 nièng sìng-lĭk.