「Cuba」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Countrycountry
|name conventional_long_name = Cuba Gê̤ṳng-huò-guók
| native_name = {{lang|es|República de Cuba}}
| image_flagcommon_name = Flag of Cuba.svg
| image_coat = Coat of Arms of Cuba.svg
|image_flag = Flag of Cuba.svg
|motto =
|image_coat = Coat of Arms of Cuba.svg
|anthem =
|flag_type = guók-gì
| image_map = Cuba (orthographic projection).svg
|symbol_type = guók-hŭi
| capital = [[La Habana]]
 
|largest_settlement=
|national_motto = {{lang|es|¡Patria o Muerte, Venceremos!}}<br>"Cū-guók hĕ̤k-ciā sī, nē̤ng-gă diâng-diŏh â̤ páh iàng!"
|area_km2 =
|national_anthem = {{lang|es|El Himno de Bayamo}}<br>"Bayamo gì gŏ̤"<br><div class="center" style="margin-top:0.4em;">[[File:Cuban national anthem (abridged version), performed by the U.S. Navy Band.oga]]</div>
|area_rank =
|utc_offset =
|image_map = Cuba (orthographic projection).svg
|utc_offset_DST=
|map_caption =
|utc1 =
 
|utc2 =
|capital = [[La Habana]]
|utc_DST1 =
|largest_city = [[La Habana]]
|utc_DST2 =
 
|official_languages=
|official_languages = [[Să̤-băng-ngà-ngṳ̄]]
|population_estimate=
|national_languages =
|population_estimate_year=
|regional_languages =
|population_estimate_rank=
 
|population_census=
|ethnic_groups =
|population_census_year=
|ethnic_groups_year =
|population_census_rank=
|ethnic_groups_ref =
|population_density_km2=
|religion =
|population_census_year=
|religion_year =
|population_density_rank=
|religion_ref =
|ethnic_groups =
 
|demonym =
|government_type = [[dăng-ék-cié]], [[Marx-Lenin Ciō-ngiê]], [[ék-dōng-cié]], [[siâ-huôi ciō-ngiê]], [[gê̤ṳng-huò-guók]]
|government_type =
|leader_title1 = guók-gă =ciō-sĭk
|leader_name1 = [[Miguel Díaz-Canel]] (iâ sê [[Cuba Gê̤ṳng-sāng-dōng]] dâ̤ 1 cūng-cṳ̆-gé)
|leader_name1 =
|leader_title2 = guók-gă =hó-ciō-sĭk
|leader_name2 = [[Salvador Valdés =Mesa]]
|leader_title3 = =cūng-lī
|leader_name3 = [[Manuel Marrero =Cruz]]
|leader_title4 = [[Ciòng-guók Ìng-mìng Céng-guòng Dâi-biēu Dâi-huôi|Ìng Dâi]] ciō-sĭk
|festivals =
|leader_name4 = [[Esteban Lazo Hernández]]
|central_bank =
 
|currency =
|legislature = [[Ciòng-guók Ìng-mìng Céng-guòng Dâi-biēu Dâi-huôi]]
|currency_symbol =
|upper_house =
|currency_code =
|lower_house =
|Gini =
|sovereignty_type =
|Gini_year =
|sovereignty_note =
|GDP_PPP =
|GDP_PPP_year =
|area_km2 = 109,884
|GDP_PPP_per_capita=
|area_rank = 104
|GDP_nominal =
|area_footnote =
|GDP_nominal_year =
|percent_water = 0
|GDP_nominal_per_capita=
|HDI =
|population_estimate = {{decreaseNeutral}}11,181,595
|HDI_year =
|population_estimate_rank = 83
|languages =
|population_estimate_year = 2020
|country_code =
|population_census =
|cctld =
|population_census_rank =
|calling_code =
|population_census_year =
|population_density_km2 = 101.8
|population_density_rank = 80
|GDP_PPP = $254.865 sĕk-é
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_year = 2015
|GDP_PPP_per_capita = $22,237
|GDP_PPP_per_capita_rank =
 
|GDP_nominal = {{increase}}$105.355 sĕk-é
|GDP_nominal_rank = 63
|GDP_nominal_year = 2019
|GDP_nominal_per_capita = {{increase}}$9,296
|GDP_nominal_per_capita_rank = 89
 
|Gini = 38.0
|Gini_change =
|Gini_rank =
|Gini_year = 2000
|Gini_ref =
|HDI = 0.783
|HDI_change = increase
|HDI_rank = 70
|HDI_year = 2019
|HDI_ref =
|currency = [[Cuba peso]]
|currency_code = CUP
|time_zone = [[Báe̤k Mī-ciŭ Dĕ̤ng-buô Sì-kṳ̆|EST]]
|utc_offset = -5
|time_zone_DST = [[Báe̤k Mī-ciŭ Dĕ̤ng-buô Hâ-lêng-sì|EDT]]
|utc_offset_DST = -4
|DST_note =
|date_format =
|electricity =
|drives_on = iêu
|cctld = [[.cu]]
|iso3166code = CU
|calling_code = +53
 
}}
'''Cuba''' sê [[Mī-ciŭ]] gì siŏh ciáh guók-gă, găk Cuba-dō̤ gà̤-dēng. Ĭ iâ sê [[Mī-ciŭ]] mì-ék siŏh ciáh [[siâ-huôi-ciō-ngiê]] guók-gă.
 
{{Báe̤k Mī-ciŭ}}
{{authority control}}