「São Tomé gâe̤ng Príncipe」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Countrycountry
|name conventional_long_name = São Tomé gâe̤ng Príncipe Gê̤ṳng-huò-guók
|native_name = {{lang|pt|República Democrática de São Tomé e Príncipe}}
|common_name = São Tomé gâe̤ng Príncipe
|image_flag = Flag of Sao Tome and Principe.svg
|image_coat = Coat of arms of São Tomé and Príncipe.svg
|flag_type = guók-gì
|motto =
|symbol_type = guók-hŭi
|anthem =
 
|national_motto = {{lang|pt|Unidade, Disciplina, Trabalho}}<br>"tuàng-giék, gī-lŭk, lò̤-dông"
|national_anthem = {{lang|pt|Independência total}}<br>"Uòng-ciòng dŭk-lĭk"<br><div class="center" style="margin-top:0.4em;">[[File:Independência total (instrumental).ogg]]</div>
|image_map = Location São Tomé and Príncipe AU Africa.svg
|map_caption =
 
|capital = [[São Tomé]]
|largest_city = [[São Tomé]]
|largest_settlement=
 
|area_km2 =
|official_languages = [[Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄]]
|area_rank =
|national_languages =
|utc_offset =
|regional_languages = [[Forro Creole-ngṳ̄|Forro-ngṳ̄]], [[Angolar Creole-ngṳ̄|Angolar-ngṳ̄]], [[Príncipe Creole-ngṳ̄|Príncipe-ngṳ̄]]
|utc_offset_DST=
 
|utc1 =
|ethnic_groups =
|utc2 =
|ethnic_groups_year =
|utc_DST1 =
|ethnic_groups_ref =
|utc_DST2 =
|religion =
|official_languages=
|religion_year =
|population_estimate=
|religion_ref =
|population_estimate_year=
 
|population_estimate_rank=
|government_type = [[dăng-ék-cié]], [[buáng-cūng-tūng-cié]], [[gê̤ṳng-huò-guók]]
|population_census=
|leader_title1 = cūng-tūng
|population_census_year=
|leader_name1 = [[Carlos Vila Nova]]
|population_census_rank=
|leader_title2 = hó-cūng-tūng
|population_density_km2=
|leader_name2 = [[Jorge Bom Jesus]]
|population_census_year=
 
|population_density_rank=
|legislature = Guók-mìng Ngiê-huôi
|ethnic_groups =
|upper_house =
|demonym =
|lower_house =
|government_type =
|sovereignty_type =
|leader_title1 =
|sovereignty_note =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|area_km2 = 1,001
|leader_name2 =
|area_rank = 171
|leader_title3 =
|area_footnote =
|leader_name3 =
|percent_water =
|festivals =
|central_bank =
|population_estimate = 211,028
|currency =
|population_estimate_rank = 186
|currency_symbol =
|population_estimate_year = 2018
|currency_code =
|population_census = 178,739
|Gini =
|population_census_rank =
|Gini_year =
|population_census_year = 2012
|GDP_PPP =
|population_density_km2 = 199.7
|GDP_PPP_year =
|population_density_rank = 69
|GDP_PPP_per_capita=
|GDP_nominal =
|GDP_PPP = $685 sĕk-é
|GDP_nominal_year =
|GDP_PPP_rank =
|GDP_nominal_per_capita=
|GDP_PPP_year = 2017
|HDI =
|GDP_PPP_per_capita = $3,220
|HDI_year =
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|languages =
 
|country_code =
|GDP_nominal = $355 sĕk-é
|cctld =
|GDP_nominal_rank =
|calling_code =
|GDP_nominal_year = 2017
|GDP_nominal_per_capita = $1,668
|GDP_nominal_per_capita_rank =
 
|Gini = 56.3
|Gini_change = increase
|Gini_rank =
|Gini_year = 2017
|Gini_ref =
|HDI = 0.625
|HDI_change = increase
|HDI_rank = 135
|HDI_year = 2019
|HDI_ref =
|currency = [[São Tomé gâe̤ng Príncipe dobra]]
|currency_code = STN
|time_zone = [[Greenwich Biĕu-cūng Sì-găng|GMT]]
|utc_offset = {{sp}}
|time_zone_DST =
|utc_offset_DST =
|DST_note =
|date_format =
|electricity =
|drives_on = iêu
|cctld = [[.st]]
|iso3166code = ST
|calling_code = +239
 
}}
'''São Tomé gâe̤ng Príncipe''' ({{lang-pt|São Tomé e Príncipe}}) sê [[Hĭ-ciŭ]] dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.