「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|越南}}
{{Infobox Countrycountry
|conventional_long_name = Uŏk-nàng Siâ-huôi ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók
|native_name = {{lang|vi|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}
|common_name = Uŏk-nàng
|image_flag = Flag of Vietnam.svg
|image_flag = Flag of Vietnam.svg
|image_coat = Emblem of Vietnam.svg
|flag_type = guók-gì
|motto =
|symbol_type = guók-hŭi
|national_anthem =
|image_map = Vietnam in its region.svg
|capital = [[Hà Nội]]
|largest_city = [[Hồ Chí Minh Chê]]
|area_km2 = 329,560
|area_rank = 65
 
|national_motto = {{lang|vi|Độc lập – Tự do – Hạnh phúc}}<br>"dŭk-lĭk, cê̤ṳ-iù, hèng-hók"
| official_languages = [[Uŏk-nàng-ngṳ̄]]
|national_anthem = {{lang|vi|[[Tiến quân ca]]}}<br>"Céng-gŭng-gŏ̤"<br><div class="center" style="margin-top:0.4em;">[[File:National Anthem Of Vietnam.ogg]]</div>
|population_census = 85,662,800
|population_census_rank = 14
|image_map = Location Vietnam ASEAN.svg
|population_density_km2 = 264
|map_caption =
|population_density_rank = 31
 
|capital = [[Hà Nội]]
| government_type = Siâ-huôi ciō-ngiê
|largest_city = [[Hồ Chí Minh Chê]]
|leader_title1 = guók-gă ciō-sĭk
 
|leader_name1 = Nguyễn Xuân Phúc
|official_languages = [[Uŏk-nàng-ngṳ̄]]
|leader_title2 = cūng-lī
|national_languages =
|leader_name2 = Phạm Minh Chính
|regional_languages =
 
|ethnic_groups =
|ethnic_groups_year =
|ethnic_groups_ref =
|religion =
|religion_year =
|religion_ref =
 
|government_type = [[dăng-ék-cié]], [[Marx-Lenin Ciō-ngiê]], [[ék-dōng-cié]], [[siâ-huôi ciō-ngiê]], [[gê̤ṳng-huò-guók]]
|leader_title1 = [[Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng|Uŏk Gê̤ṳng]] cūng-cṳ̆-gé
|leader_name1 = [[Nguyễn Phú Trọng]]
|leader_title2 = guók-gă ciō-sĭk
|leader_name2 = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
|leader_title3 = cūng-lī
|leader_name3 = [[Phạm Minh Chính]]
|leader_title4 = guók-huôi ciō-sĭk
|leader_name4 = [[Vương Đình Huệ]]
 
|legislature = Guók-huôi
|upper_house =
|lower_house =
|sovereignty_type =
|sovereignty_note =
|area_km2 = 331,699
|area_rank = 66
|area_footnote =
|percent_water = 6.38
|population_estimate =
|population_estimate_rank =
|population_estimate_year =
|population_census = 96,208,984
|population_census_rank = 15
|population_census_year = 2019
|population_density_km2 = 295.0
|population_density_rank = 29
|GDP_PPP = {{increase}}$1.047 uâng-é
|GDP_PPP_rank = 23
|GDP_PPP_year = 2020
|GDP_PPP_per_capita = {{increase}}$10,755
|GDP_PPP_per_capita_rank = 106
 
|GDP_nominal = {{increase}}$340.602 sĕk-é
|GDP_nominal_rank = 35
|GDP_nominal_year = 2020
|GDP_nominal_per_capita = {{increase}}$3,498
|GDP_nominal_per_capita_rank = 115
 
|Gini = 35.7
|Gini_change = decrease
|Gini_rank =
|Gini_year = 2018
|Gini_ref =
|HDI = 0.704
|HDI_change = increase
|HDI_rank = 117
|HDI_year = 2019
|HDI_ref =
|currency = [[Uŏk-nàng đồng]] (₫)
|currency_code = VND
|time_zone = [[Indochina Sì-găng|ICT]]
|utc_offset = +7
|time_zone_DST =
|utc_offset_DST =
|DST_note =
|date_format = dd/mm/yyyy
|electricity = 220 V – 50 Hz
|drives_on = iêu
|cctld = [[.vn]]
|iso3166code = VN
|calling_code = +84
 
| currency = [[Uŏk-nàng đồng]]
|GDP_nominal = $3588.89 é
|GDP_nominal_year = 2013
|GDP_nominal_per_capita = $4,001.287
| HDI = 0.617
|HDI_year = 2012
|iso3166code = VNM
| cctld = .vn
| calling_code = +84
}}
'''Uŏk-nàng''' (越南, {{lang-vi|Việt Nam}}) sê [[siâ-huôi ciō-ngiê]] guók-gă cī ék, diŏh [[Dĕ̤ng-nàng Ā]], dĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
 
{{Ā-ciŭ}}
{{Authority control}}