「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|越南}}
{{Infobox Country
{{Guók-gă|
| guók-găconventional_long_name = Uŏk-nàng Siâ-huôi ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók
|native_name dŏng-dê guók-miàng = {{lang|vi|Cộng hòa Xã hội Chủchủ nghĩa Việt Nam}}
|image_flag guók-gì = Flag of Vietnam.svg
|image_coat guók-hŭi = Emblem of Vietnam.svg
|motto =
| gáik-ngiòng = Độc lập, Tự do, Hạnh phúc<br />''dŭk lĭk, cê̤ṳ-iù, hìng-hók''
|national_anthem =
| guók-gŏ̤ = [[Céng gŭng gŏ̤]]
|image_map dê-dù = Location = Vietnam ASEANin its region.svg
|capital siū-dŭ = [[Hà Nội]]
|largest_city = [[Hồ Chí Minh Chê]]
| miêng-cék = 331,210
|area_km2 = 329,560
̩| sì-kṳ̆ = +7
|area_rank = 65
| ìng-kēu = 90,388,000
 
| ìng-kēu nièng = 2012
| official_languages = [[Ye̍t-nàm-ngî]]
| ìng-kēu mĭk-dô = 272
|population_census = 85,662,800
| ìng-kēu mĭk-dô nièng = 2012
|population_census_rank = 14
| huó-bê dăng-ôi = [[Uŏk-nàng đồng]]
|population_density_km2 = 264
| guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng =[[Uŏk-nàng-ngṳ̄]]
|population_density_rank = 31
| céng-dê cié-dô = [[Siâ-huôi ciō-ngiê]]
 
| guók-gă nguòng-siū cék-chĭng =guók-gă ciō-sĭk
| céng-dê cié-dôgovernment_type = [[Siâ-huôi ciō-ngiê]]
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
|leader_title1 = guók-gă ciō-sĭk
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
|leader_name1 = Nguyễn Xuân Phúc
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[Phạm Minh Chính]]
|leader_title2 = cūng-lī
| GDP = $3588.89 é
|leader_name2 = Phạm Minh Chính
| GDP nièng = 2013
 
| ìng-gĭng GDP = $4,001.287
| huó-bê dăng-ôicurrency = [[Uŏk-nàng đồng]]
| ìng-gĭng GDP nièng = 2013
| GDPGDP_nominal = $3588.89 é
|GDP_nominal_year = 2013
|GDP_nominal_per_capita = $4,001.287
| HDI = 0.617
| HDI nièngHDI_year = 2012
| guók-gă dâi-hô̤iso3166code = VNM
| guók-ciécctld ṳ̆k-miàng sáuk-siā = .vn
| guók-găcalling_code diêng-uâ kṳ̆-hô̤ = +84
}}
'''Uŏk-nàng''' (越南, {{lang-vi|Việt Nam}}) sê [[siâ-huôi ciō-ngiê]] guók-gă cī ék, diŏh [[Dĕ̤ng-nàng Ā]], dĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].