「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| céng-dê cié-dô = [[Siâ-huôi ciō-ngiê]]
| guók-gă nguòng-siū cék-chĭng =guók-gă ciō-sĭk
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = [[Nguyễn PhúXuân TrọngPhúc]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[NguyễnPhạm XuânMinh PhúcChính]]
| GDP = $3588.89 é
| GDP nièng = 2013