「Chéu-dău-câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Chéu-dău câng
~ (机器人:修正双重重定向至Chéu-dău Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (机器人:修正双重重定向至Chéu-dău câng
2 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn 手動回退
 
#重新導向 [[Chéu-dău Cângcâng]]
2,150

次編輯