「Cŭng-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Religionsmajoritaries.png|thumb|360px|]]
[[File:Religious syms.svg|thumb|]]
'''Cŭng-gáu''' (宗教) sê cī dó̤i [[sìng]] gì séng-ngiōng gâe̤ng sùng-géng, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê siŏh tó̤ séng-ngiōng. Duâi buô-hông gì cŭng-gáu ô cê-gă gì siŏh buô [[dô̤-dáik]] giĕ-cáik, dò̤ lā̤ iók-sók nè̤ng gì hèng-òi.
 
匿名使用者