「Háng-cŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|漢族}}
{{Infobox ethnic group
| group = Háng-cŭk<br>{{lang|zh|汉族/漢族}}
| native_name = 汉族/漢族
| native_name_lang = zh
| rawimage =
| population = Dâi-iók 130 uâng
| related =
| footnotes =
 
| native_name =
| native_name_lang =
}}
'''Háng-cŭk''' (漢族) iâ hô̤ có̤ '''Háng-nè̤ng''', sê sié-gái gà̤-dēng [[ìng-kēu]] có̤i sâ̤ gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê [[Dṳ̆ng-guók]] guăng-huŏng giĕ-dêng gì „[[Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk]]“ cĭ ék. Háng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄ dŭ sê [[Háng-ngṳ̄-cŭk]] gì ngṳ̄-ngiòng, bău-guák Háng-ngṳ̄ [[guăng-uâ]], [[Ngù-ngṳ̄]], [[Gáng-ngṳ̄]], [[Siŏng-ngṳ̄]], [[Káh-gă-ngṳ̄]], [[Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄]], [[Buò-siĕng-ngṳ̄]], [[Mìng-nàng-ngṳ̄]], [[Uŏk-ngṳ̄]] dēng dēng, iā sâ̤ dê-huŏng gó tŭng-ê̤ṳng [[Guók-ngṳ̄|Hiêng-dâi biĕu-cūng Háng-ngṳ̄]] (iâ hô̤ lā̤ Guók-ngṳ̄ hĕ̤k-ciā Pū-tŭng-uâ). Háng-cŭk â-dā̤ â̤ dé̤ṳng buŏng iā sâ̤ [[mìng-hié]].