「Báe̤k Liāng-tū」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
{{Infobox settlement
[[File:Northern Territory in Australia.svg|thumb|right|200px|Báe̤k Liāng-tū]]
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name = Báe̤k Liāng-tū
| official_name = Northern Territory
| settlement_type = dâi-lṳ̆k liāng-dê
| image_flag = Flag of the Northern Territory.svg
| flag_size =
| image_seal =Coat of arms of the Northern Territory.svg
| seal_size =
| image_map = Northern Territory in Australia.svg
| coordinates =
|subdivision_type = Guók-gă
| subdivision_name = {{flagcountry|Australia}}
| subdivision_type1 =
| subdivision_name1 =
| subdivision_type2 =
| subdivision_name2 =
| seat_type = siū-hū
| seat = [[Darwin]]
| parts_type =
| parts_style = para
| p1 =
| p2 =
| leader_title =
| leader_name =
| area_total_km2 = 1420970
| area_water_percent =
| area_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 245854
| population_as_of = 2018
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| iso_code =
| website =
}}
'''Báe̤k Liāng-tū''' (北領土, {{lang-en|Northern Territory}}) sê [[Ó̤-ciŭ]] gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.