「Mìng-nàng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

Dài-uàng gì Mìng-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Hók-gióng gì Â-muòng kiŏng iā chiông. Găk Dài-uàng, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ hô̤ lō̤ „'''Dài-ngṳ̄'''“ (臺語), „'''Dài-uàng-uâ'''“ (臺灣話) gâe̤ng „'''Holo-uâ'''“.
 
Ĭng-ôi céng-dê gì nguòng-ĭng, ô siŏh piĕ Dài-uàng-nè̤ng nêng-ùi "Dài„Dài-ngṳ̄"ngṳ̄“ ng-sê "Mìng„Mìng-nàng-ngṳ̄"ngṳ̄“. Ĭ-gáuk-nè̤ng gì lī-iù sê, hiêng-gĭng gì "Dài„Dài-ngṳ̄"ngṳ̄“ ī-gĭng téng [[Nĭk-ngṳ̄]] dēng nguôi-ngṳ̄ diē-sié cióh-ĭk iā sâ̤ sṳ̀-ngṳ̄. Dáng-sê, cī cṳ̄ng gōng-huák mò̤ dáik diŏh [[Ngṳ̄-ngiòng-hŏk]]-gái gì sìng-nêng.
 
{{Interwiki|code=zh-min-nan}}