「Okinawa-gâing」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| website = {{URL|https://www.pref.okinawa.lg.jp/}}
}}
{{Nihongo|lead=yes|'''Okinawa-gâing'''|沖縄県|hg=おきなわけん|hokciu=Chṳ̆ng-sìng-gâing|Okinawa-ken}}) sê [[Nĭk-buōng]] gì siŏh ciáh gâing, diŏh [[Liù-giù|Liù-giù Gùng-dō̤]] gà̤-dēng, [[Dài-uăng]] nè̤ng ék-buăng gó̤ ciā gâing hô̤ lā̤ „Liù-giù“ (琉球).
 
Okinawa nguòng-lài sê siŏh ciáh dŭk-lĭk gì guók-gă, hô̤ lā̤ [[Liù-giù-guók]], 1879 nièng ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi, gāi miàng hô̤ lā̤ Okinawa.