「Okinawa-gâing」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox settlement
[[File:Map of Japan with highlight on 47 Okinawa prefecture.svg|thumb|right|200px|Okinawa-gâing]]
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
'''Okinawa-gâing''' ({{lang-ja|沖縄県/おきなわけん}} ''Chṳ̆ng-sìng-gâing'') sê [[Nĭk-buōng]] gì siŏh ciáh gâing, diŏh [[Liù-giù|Liù-giù Gùng-dō̤]] gà̤-dēng, [[Dài-uăng]] nè̤ng ék-buăng gó̤ ciā gâing hô̤ lā̤ „Liù-giù“ (琉球).
| name = {{raise|0.2em|Okinawa-gâing}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{nobold|{{lang|ja|{{lang|ja|沖縄県}}}}}}}}
| settlement_type = [[Gâing]]
| translit_lang1 = Nĭk-buōng-ngṳ̄
| translit_lang1_type = [[Nĭk-buōng-ngṳ̄]]
| translit_lang1_info = {{lang|ja|{{lang|ja|沖縄県}}}}
| translit_lang1_type1 = [[Kana]]
| translit_lang1_info1 = {{lang|ja|おきなわけん}}
| translit_lang1_type2 = [[Nĭk-buōng-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê|Lò̤-mā-cê]]
| translit_lang1_info2 = {{lang|ja-Latn|Okinawa-ken}}
| image_flag = Flag of Okinawa Prefecture.svg
| flag_size = 100px
| image_blank_emblem = Emblem of Okinawa Prefecture.svg
| blank_emblem_size = 80px
| blank_emblem_type =
| image_map = Map of Japan with 47 Okinawa prefecture.svg
| coordinates = {{Coord|26|30|N|128|0|E|display=inline,title|type:adm1st}}
| subdivision_type = Guók-gă
| subdivision_name = {{flagcountry|Japan}}
| subdivision_type1 = Dê-huŏng
| subdivision_name1 = [[Kyūshū]]
| subdivision_type2 =
| subdivision_name2 =
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Naha]]
| parts_type =
| parts_style = para
| p1 =
| p2 =
| leader_title =
| leader_name =
| area_total_km2 = 2280.98
| area_water_percent = 0.5
| area_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 1451965
| population_as_of = 2019
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| iso_code = JP-47
| website = {{URL|https://www.pref.okinawa.lg.jp/}}
}}
{{Nihongo|lead=yes|'''Okinawa-gâing''' ({{lang-ja|沖縄県/|hg=おきなわけん}} ''|hokciu=Chṳ̆ng-sìng-gâing''}}) sê [[Nĭk-buōng]] gì siŏh ciáh gâing, diŏh [[Liù-giù|Liù-giù Gùng-dō̤]] gà̤-dēng, [[Dài-uăng]] nè̤ng ék-buăng gó̤ ciā gâing hô̤ lā̤ „Liù-giù“ (琉球).
 
Okinawa nguòng-lài sê siŏh ciáh dŭk-lĭk gì guók-gă, hô̤ lā̤ [[Liù-giù-guók]], 1879 nièng ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi, gāi miàng hô̤ lā̤ Okinawa.
*[[Liù-giù-guók]]
*[[Liù-giù-ngṳ̄]]
*[[Chṳ̆ng-sìngOkinawa-ngṳ̄]]
*[[Iù-uōng-ĭk]]
*[[Liù-giù dŭk-lĭk ông-dông]]