「Kangwŏn Dô̤ (Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox settlement
[[File:Kangwon North Korea.png|thumb|right|200px|Kangwŏn Dô̤]]
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name = {{raise|0.2em|Kangwŏn Dô̤}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{nobold|강원도}}}}
| native_name_lang = ko
| settlement_type = Dô̤
| translit_lang1 = &nbsp;
| translit_lang1_type = [[Dièu-siēng-cê]]
| translit_lang1_info = {{lang|ko|강원도}}
| translit_lang1_type1 = [[Háng-cê]]
| translit_lang1_info1 = {{lang|ko|江原道}}
| translit_lang1_type2 = [[McCune-Reischauer]]
| translit_lang1_info2 = Kangwŏndo
| translit_lang1_type3 =
| translit_lang1_info3 =
| image_blank_emblem =
| image_map = Kangwon-do in North Korea 2010.svg
| coordinates =
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|North Korea}}
| seat_type = Siū-hū
| seat = [[Wŏnsan]]
| parts_type =
| parts_style = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts =
| leader_party =
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title2 =
| leader_name2 =
| area_total_km2 = 11255
| area_rank =
| population_footnotes =
| population_total = 1477582
| population_as_of = 2008
| population_rank =
| population_density_km2 = auto
| demographics_type1 =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 =
| demographics1_info1 =
| demographics1_title2 =
| demographics1_info2 =
| demographics1_title3 =
| demographics1_info3 =
| demographics1_title4 =
| demographics1_info4 =
| demographics1_title5 =
| demographics1_info5 =
| website =
| footnotes =
}}
'''Kangwŏn Dô̤''' ([[Dièu-siēng-ngṳ̄]]: {{lang|ko|강원도, 江原道}}) sê [[Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh [[dô̤]]. [[Dâi-hàng Mìng-guók]] iâ ô siŏh ciáh miàng-cê siŏh-muò-siŏh-iông gì dô̤.