「Gū-làu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
無編輯摘要
{{twinLAT|鼓樓區}}
{{Infobox settlement
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|350px|Gū-làu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#67b3d3;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Gū-làu.]]
|name = Gū-làu-kṳ̆
|native_name = {{nobold|{{lang|zh-hans|鼓楼区}}}}
|official_name =
|postal_code_type =
|settlement_type = Kṳ̆
|image_skyline =
|image_map = Subdivisions of Fuzhou-China.png
[[File:Subdivisions|map_caption of= Fuzhou-China.png|thumb|right|350px|Gū-làu găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#67b3d3;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Gū-làu.]]
|pushpin_map = China Fujian
|pushpin_label = Gulou
|pushpin_label_position =
|pushpin_map_caption = Location in Fujian
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flagcountry|China}}
|subdivision_type1 = Sēng
|subdivision_name1 = [[Hók-gióng]]
|subdivision_type2 = Dê-ngék-chê
|subdivision_name2 = [[Hók-ciŭ]]
|area_total_km2 =
|population =
|population_as_of =
|population_density_km2 = auto
|coordinates = {{coord|26|05|08|N|119|18|14|E|type:adm3rd_region:CN-35|display=inline,title}}
|elevation_ft =
|elevation_m =
|timezone =
|utc_offset = +8
|website =
}}
'''Gū-làu-kṳ̆''' (鼓樓區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh ciáh [[kṳ̆]], iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk [[Bìng-săng]] săng kă ô siŏh ciáh „gū-làu“ (鼓樓), gó-chṳ̄ ciā kṳ̆ miàng-cê hô̤ lā̤ „Gū-làu-kṳ̆“. Hī sèng-âu gì gū-làu găk gĭng-dáng [[Gū-bìng-lô]] (鼓屏路) gâe̤ng [[Gū-să̤-lô]] (鼓西路) gău-chă diô-kāu gì să̤-báe̤k-gáe̤k, 1950 nièng-dâi ké̤ṳk céng-hū tiáh dâi lāu.