「Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng''' (米利大騎士團), ciòng-miàng '''Ià-lô-sák-lēng, Lò̤-dī gâe̤ng Mī-lé-dâi Séng Iók-hâng Gŭng-sê̤ṳ Ĭ-…)
 
無編輯摘要
 
{{Infobox Country
|name = Ià-lô-sák-lēng, Lò̤-dī gâe̤ng Mī-lé-dâi Séng Iók-hâng Gŭng-sê̤ṳ Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng
|native_name = {{lang|it|Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta}}<br>{{lang|la|Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis}}
|image_flag =Flag of the Order of St. John (various).svg
|image_coat =Coat of arms of the Sovereign Military Order of Malta (variant).svg
|motto =
|anthem =
|image_map =Europe location VAT.png
|capital =[[Palazzo Malta]]
|largest_settlement=[[Villa del Priorato di Malta]]
|area_km2 =
|area_rank =
|utc_offset =
|utc_offset_DST=
|utc1 =
|utc2 =
|utc_DST1 =
|utc_DST2 =
|official_languages=
|population_estimate=
|population_estimate_year=
|population_estimate_rank=
|population_census=
|population_census_year=
|population_census_rank=
|population_density_km2=
|population_density_rank=
|ethnic_groups =
|demonym =
|government_type =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|festivals =
|central_bank =
|currency =
|currency_symbol =
|currency_code =
|Gini =
|Gini_year =
|GDP_PPP =
|GDP_PPP_year =
|GDP_PPP_per_capita=
|GDP_nominal =
|GDP_nominal_year =
|GDP_nominal_per_capita=
|HDI =
|HDI_year =
|languages =
|country_code =
|cctld =
|calling_code =
}}
'''Mī-lé-dâi Kiè-sê̤ṳ-tuàng''' (米利大騎士團), ciòng-miàng '''[[Ià-lô-sák-lēng]], [[Lò̤-dī]] gâe̤ng [[Mī-lé-dâi]] [[Séng Iók-hâng]] Gŭng-sê̤ṳ Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng''' ([[É-dâi-lé-ngṳ̄]]: {{lang|it|Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta}}), sê [[Ĕu-ciŭ]] gì siŏh ciáh ciō-guòng sĭk-tā̤, bók-guó ng-sê siŏh ciáh guók-gă. Ĭ gô-dā̤ sê găk [[1099 nièng]] sìng-lĭk gì [[Ĭ-iêng Kiè-sê̤ṳ-tuàng]], gĭng-dáng bâing-gŭng dê-cī găk [[Lò̤-mā]] gì [[Mī-lé-dâi Gṳ̆ng]].
 
{{Ĕu-ciŭ}}
{{Authority control}}
[[Category:Ĕu-ciŭ]]