「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| guók-gŏ̤ = [[Céng gŭng gŏ̤]]
| dê-dù = Location Vietnam ASEAN.svg
| siū-dŭ = [[Ò̤-nô̤iHà Nội]]
| miêng-cék = 331,210
̩| sì-kṳ̆ = +7
| ìng-kēu mĭk-dô = 272
| ìng-kēu mĭk-dô nièng = 2012
| huó-bê dăng-ôi = [[Uŏk-nàng-dōng đồng]]
| guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng =[[Uŏk-nàng-ngṳ̄]]
| céng-dê cié-dô = [[Siâ-huôi ciō-ngiê]]
| guók-gă nguòng-siū cék-chĭng =guók-gă ciō-sĭk
| guók-gă nguòng-siū miàng-cê = [[DiŏngNguyễn Céng-cháungPhú Trọng]]
| céng-hū siū-nō̤ cék-chĭng = cūng-lī
| céng-hū siū-nō̤ miàng-cê = [[NguāngNguyễn Céng-ṳ̄ngXuân Phúc]]
| GDP = $3588.89 é
| GDP nièng = 2013
| guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ = +84
}}
'''Uŏk-nàng''' (越南, {{lang-vi|Việt Nam}}) sê [[siâ-huôi ciō-ngiê]] guók-gă cī ék, diŏh [[Dĕ̤ng-nàng Ā]], dĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
{{Ā-ciŭ}}
{{Authority control}}