「Diêu Kuŏng-êng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Sóng Tái-cū''' (宋太祖, 927 n. 3 ng. 21 h. - 976 n. 11 ng. 14 h.), miàng '''Diêu Kuŏng-êng''' (趙匡胤), sê [[Sóng-dièu]] gì gióng-lĭk-ciā. 960 nièng gáu 976 nièng câi-ôi.
 
{{Authority control}}
{{Lifetime|927|976|Diêu Kuŏng-êng}}
[[Category:Sóng-dièu huòng-dá̤]]