「Kangwŏn Dô̤ (Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Kangwon North Korea.png|thumb|right|200px|Kangwŏn Dô̤]]
'''Kangwŏn Dô̤''' ([[Dièu-siēng-ngṳ̄]]: {{lang|ko|강원도, 江原道}}) sê [[Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì siŏh ciáh [[dô̤]]. [[Dâi-hàng Mìng-guók]] iâ ô siŏh ciáh miàng-cê siŏh-muò-siŏh-iông gì dô̤.
 
 
{{Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hèng-céng-kṳ̆}}
{{Authority control}}
[[Category:Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]]