「Hŭk-gáu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Hŭk-gáu â̤ dé̤ṳng buōng 3 ciáh cŭng-puái: [[Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu]], [[Câung-diòng Hŭk-gáu]] gâe̤ng [[Háng-diòng Hŭk-gáu]]. [[Dṳ̆ng-guók]], [[Dài-uăng]], [[Hàng-guók]], [[Nĭk-buōng]] dēng dēng [[Dĕ̤ng-ā]] gì guók-gă chă-bók-dŏ̤ sê sáng Háng-diòng Hŭk-gáu gì; Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu găk [[Dĕ̤ng-nàng-ā]] guók-gă iā liù-hèng; [[Să̤-câung]] nè̤ng gâe̤ng [[Mùng-gū]] nè̤ng ék-buāng sáng Câung-diòng Hŭk-gáu.
 
{{Authority control}}
[[Category:Hŭk-gáu]]