「Siăh gì nṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
(// Edit via Wikiplus)
~ (removed Category:Sĭk-ŭk; added Category:Īng-sĭk using HotCat
 
{{twinLAT|食其肉}}[[File:FoodMeat.jpg|thumb|â̤ siăh gì nṳ̆k gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik]]
'''Siăh gì nṳ̆k''', cêu-sê iù â̤ siăh gì [[dông-ŭk]] tài giâ gì nṳ̆k gâe̤ng [[nó̤i-câung]], [[gáuk-gáuk]] dēng-dēng. [[分類:sĭk-ŭk]]
[[分類:Īng-sĭk]]