「Dĕk-iā Hèng-cĭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

→‎Gĭng-lĭk: // Edit via Wikiplus
(// Edit via Wikiplus)
→‎Gĭng-lĭk: // Edit via Wikiplus
Dĕk-iā có̤-sá̤ kī cêu ŏ̤h dàng [[gáung-kìng]]. 17 huói kăi-sṳ̄, sṳ̆ iù [[Bìng-cīng Sĭng-chĭng]] (坪井伸親), hŏk-sĭk cáuk-ké̤ṳk, gó ô [[guōng-hièng-ngŏk|guōng-hièng]] [[gău-hiōng-ngŏk]] biĕng-ké̤ṳk.
 
Ĭ chŭ-gĭ gì cáuk-pīng, duâi-buô-hông sê ké̤ṳk īng-sê (影視) cáuk-pīng diêu-cáik hŭng-ùi sāi gì ĭng-ngŏk. Ciŏng-uâng gì ĭng-ngŏk, duâi-buô-hông sê kī-tàu ĭ hióng gáuk-duâi ĭng-ngŏk gŭng-sĭ huák cê-gă cáuk-pīng gì sì-hâiu sé̤ṳk-giâ-lì gì iông-ké̤ṳk, iâ ô iā sâ̤ tĕ̤k-cṳ̆ sì-hâiu có̤ gì ĭng-ngŏk. Mìng-bónghuóng Diêng-sê-dài (民放電視臺) 2006 nièng bó̤-bónghuóng lāu diêng-sê lièng-sê-kiŏk «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» (护士小葵), Dĕk-iā ké̤ṳk ĭ puói lāu ĭng-ngŏk. Ĭ tàu siŏh-diŏng ciŏng-cék, cêu-sê «Hô-sê̤ṳ Siēu-gì» gì ĭng-ngŏk hăk-cĭk. Hī siŏh-nièng, Mìng-huóng bô bóng lāu diêng-sê-kiŏk «[[Ĭ-lṳ̀ng -Team Medical Dragon-|Ĭ-lṳ̀ng]]», sê gōng ĭ-liêu gì, iâ niông Dĕk-iā puói lāu ĭng-ngŏk. Cuòi iâ sê Dĕk-iā chiàng-ngiê cĭ-hâiu tàu siŏh-bĭh chók-miàng gì cáuk-pīng.
[[category:Nĭk-buōng ìng-ŭk]][[category:cáuk-ké̤ṳk-gă]]
10,514

次編輯