「Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{twinLAT|地理坐標系統}}
'''Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng''' sê iù [[gĭng-dô]] gâe̤ng [[ūi-dô]] cū-siàng gì [[cô̤-biĕu-hiê]], bô hô̤ lā̤ '''gĭng-ūi-dô''' (經緯度).
 
[[Category:Dê-lī]]