「Mâing-cṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[File:Mencius2Half Portraits of the Great Sage and Virtuous Men of Old - Meng Ke (孟軻).jpg|thumb|right|200px|“Ā-séng Mâing-cṳ̄ sióng”]]
'''Mâing-cṳ̄''' (孟子, sèng 372 n. - sèng 289 n.) miàng kŏ̤ (軻), sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[Ciéng-guók Sì-dâi]] gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă. Ĭ sê [[ṳ̀-gă sṳ̆-siōng|ṳ̀-gă hŏk-puái]] (儒家學派) gì siŏh ciáh dâi-biēu ìng-ŭk, hiêng-câi gì [[Dṳ̆ng-guók-nè̤ng]] gó̤ ĭ „'''Ā-séng'''“ (亞聖).
 
3

次編輯