「Să̤-câung (1912–1951)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Să̤-câung Uòng-guók''' ([[Câung-ngṳ̄]]: {{bo-textonly|བོད་}}) sê [[Să̤-câung]] găk [[1912 nièng]] gáu [[1951 nièng]] cĭ-găng sĭk-cié còng-câi gì siŏh ciáh dŭk-lĭk céng-dê sĭk-tā̤. Ciā guók-gă ké̤ṳk [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (1912–1949)|Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] hô̤ có̤ „Să̤-câung Dê-huŏng“ (西藏地方), bók-guó Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū mò̤-niĕ-ài tūng-dê ĭ.
 
1912 nièng, Háng-dê (漢地) huák-sĕng [[Sĭng-hâi Gáik-mêng]], [[Muāng-chĭng]] miĕk-uòng, sìng-lĭk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók. [[Dalai Lama 13-sié]] găk [[Lhasa]] sŏng-buó [[Să̤-câung dŭk-lĭk ông-dông|Să̤-câung dŭk-lĭk]]. Ciā guók-gă găk [[Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng]] gì sèng-âu gâe̤ng [[Nazi Dáik-guók]], [[Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók]] gì guăng-hiê mâ̤ ngài.
 
1950 nièng, [[Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng]] huák-dông [[Chamdo Ciéng-ĭk]], Să̤-câung ké̤ṳk ĭ páh suŏ. [[Dalai Lama 14-sié]] puái nè̤ng kó̤ [[Lièng-hăk-guók]] kóng-gó̤ [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] „chĭng-liŏh“, bók-guó mò̤ nè̤ng chák ĭ. 1951 nièng, Să̤-câung céng-hū gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū chiĕng-diâng [[Sĕk-chék-dièu Hiĕk-ngiê]], ciáng-sék dàu-hòng, gāi có̤ Dṳ̆ng-guók gì [[Să̤-câung|Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆]].
匿名使用者