「Gṳ̆ng-nṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Gṳ̆ng-nṳ̆k '''Gṳ̆ng-nṳ̆k''' (筋肉), iâ hô̤ lā̤ '''Gĭ-nṳ̆k''' (肌肉), sê dông-ŭk sĭng-tā̤ diē-sié g...
 
// Edit via Wikiplus
Dâ̤ 1 hòng:
{{twinLAT|筋肉}}
[[File:Skeletal muscle.jpg|thumb|right|200px|Gṳ̆ng-nṳ̆k]]
'''Gṳ̆ng-nṳ̆k''' (筋肉), iâ hô̤ lā̤ '''Gĭ-nṳ̆k''' (肌肉), sê [[dông-ŭk]] sĭng-tā̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng cū-cék.
 
10,564

次編輯