「Chiēng-cāi」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
{{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê dái chiēng-cāi gà̤-dēng gì „'''[[Chiū-cī]]'''“.}}
[[File:Dedos de la mano (no labels).jpg|thumb|right|200px|Nè̤ng gì chiēng-cāi. Iêu-biĕng gáu cō̤-biĕng: duâi-cāi, giĕ-gáe̤k-ciā, dâi-dŏng-cāi, ù-mìng-cāi gâe̤ng muōi-chiēng-cāi.]]
'''Chiēng-cāi''' (掌指) iâ̤ hô̤ lā̤ '''chiū-cāi''' (手指), '''chiū-chiēng-cāi''' hĕ̤k-ciā '''chiū-ciōng-cāi''' (手掌指), sê [[chiū]] có̤i sèng-dāu gì buô-ôi. Nè̤ng gì chiēng-cāi ô ngô ciáh: [[duâi-cāi]], [[giĕ-gáe̤k-cāi]], [[dâi-dŏng-cāi]], [[ù-mìng-cāi]] gâe̤ng [[muōi-chiēng-cāi]].
 
[[Category:Sĕng-lī]]